Aktiviteter i Silkeborg

Aktiviteter i Silkeborg


Foruden gudstjenester og andre sammenkomster i kirken på Ewaldsvej er menigheden engageret i byen bl. a. gennem Kirkernes Sociale Arbejde og Silkeborg Pilgrimsfællesskab.
Kirkernes Sociale Arbejde (KSA) er et samarbejde mellem otte kirker og menigheder i Silkeborg Kommune (Silkeborg Frikirke, Silkeborg Oasekirke, Kirken Ved Søerne, Søhøjlandets Kirke, Borgerkirken, Silkeborg Baptistkirke, Luthersk Mission, Indre Mission) og Blå Kors om at række en hjælpende hånd til mennesker, der er i en social klemme.

KSA bygger sit virke på det kristne menneskesyn - ethvert menneske er skabt af Gud og er dermed unikt og skal mødes med ligeværd og respekt. KSA er frivilligt arbejde, og hjælpen tilbydes gratis.


Kirkernes Sociale Arbejde har seks fokusområder:


Økonomisk rådgivning -

fx overblik over økonomien, budgetlægning,

bedre styr på rådighedsbeløb og gæld.


Praktisk hjælp i hjemmet -

fx. oprydning, rengøring, ophængning af hylder, lamper, gardiner, havearbejde,

flytning o. lign., som mange selv ville gøre, hvis situationen ikke var blevet uoverskuelig.


Medvandrerrelationer -

besøgsven, mentor, samtalepartner for mennesker

i en vanskelig personlig situation, skilsmisse, arbejdsløshed, sygdom, ensomhed e.a.


Familiehjælp -

hjælp til vordende eller nybagte mødre, der har behov for støtte.Mad-deling -

overskydende mad fra BSV’s sponsormiddage gives til borgere, der har brug for det.TVRZ -

er aktiviteter og samvær med 8-13 årige børn i et belastet boligområde i Silkeborg.


 

Enhver, der har tid og kræfter til rådighed og vil arbejde med på KSA kristne grundlag kan melde sig som frivillig.

Og enhver, der har hjælp behov kan henvende sig og søge om hjælp.

KSA kontaktes gennem:

         Projektleder Janni Vendelbo Lauridsen, Tlf. 91 16 80 17. E-mail:  jvl@blaakors.dk

         Post sendes til Kirkernes Sociale Arbejde, c/o Blå Kors, Suensonsvej 1, 8600 Silkeborg.


Læs mere om Kirkernes Sociale Arbejde på KSA's hjemmeside: www.ksa-silkeborg.dk
Silkeborg Pilgrimsfællesskab er et tværkirkeligt fællesskab, som arrangerer 2-4 årlige pilgrimsvandringer, meditative aftenvandringer, pilgrimsrelaterede foredrag, Taizégudstjenester m.m.

Se mere om Silkeborg Pilgrimsfællesskab på fællesskabets hjemmeside www.pilgrimsilkeborg.dk