Fællesskabet

Fællesskabet


Alle mennesker har den samme, frie adgang til Gud gennem troen på Jesus Kristus. Derfor kan intet menneske på nogen måde være herre over et andet menneskes tro og liv. Derfor er baptistkirken på alle måder en frikirke - fri i forhold til staten og uden kirkelige autoriteter over det enkelte menneske og den enkelte menighed.


Menigheden er et  netværk, hvor vi i frihed under kærlighedens ansvar, på basis af troen på Gud kan hjælpe og støtte hinanden både åndeligt og praktisk.Hvordan troen skal udmøntes i menighedens gudstjeneste, fællesskab, mission og aktiviteter, det må vi tale med hinanden om, lytte til hinanden og træffe fælles beslutninger - vi kalder det menighedsdemokrati (se Menighedens organisation).

I baptistmenigheden er samtalen uundværlig og livsvigtig i fællesskabet, som udfolder sig både ved møder og uformelle sammenkomster som fx. udflugt eller kirkekaffen efter gudstjenesten.