Børnene

Børnene


Børn er altid velkommen i kirke. Den naturlige uro, børn kan skabe, oplever vi ikke som forstyrrelse, men som et kærkomment krydderi på fællesskabet.


Vi praktiserer ikke barnedåb, men det er skik, at børn af menighedens hjem bæres frem ved en gudstjeneste til "barnevelsignelse", hvor vi (efter Jesu forbillede - Markusevangeliet kap. 10 v. 13-16) beder for barnet og lyser velsignelsen over det.


Det år, et barn i menigheden fylder 10 år, får barnet et Ny Testamente af menigheden.


Baptister har ikke konfirmation (som jo er en bekræftelse af barnedåben). Men når børnene kommer i ”konfirmationsalderen”, tilbydes de et undervisningsforløb svarende til konfirmationsforberedelsen. Forløbet afsluttes med en festgudstjeneste (ofte kaldet ”ungdomsvelsignelse”). I stedet for at holde konfirmationsfest, vælger mange baptistfamilier at gøre noget ekstra ud af den unges 14 års fødselsdag.


Hver sommer deltager børn og teenagere i en sommerlejr fælles med børn og teenagere fra flere andre baptistmenigheder i Midtjylland.