Gudstjeneste i Silkeborg Baptistkirke

Gudstjeneste i Silkeborg Baptistmenighed


Menighedens almindelige liturgi for søndagsgudstjenesten:     LITURGI

* = stå

                        Kommentarer

PræludiumIndgangsord


Kort skriftlæsning, som slår gudstjenestens tema an. Kan udelades.

Fredshilsen


"Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og fra Herren Jesus Kristus"

Indgangsvers

*

Almindeligvis nr. 704: "Pris Gud, fra hvem al nåde kom."

Indgangsbøn

*

Kort indledende bøn. Hvis der ikke er nadver, bedes Fadervor.

VelkomstSalme


Gerne en morgen salme (hvis det passer i sammenhængen)

Børnetale


Hvis der ikke er børn  kirke, springes børnetale og børnesang over.

Børnesang


Børnesange kan vises på PowerPoint

Skriftlæsning

*

Gammeltestementlig læsning eller epistellæsning

Takkebøn


Lovprisnings- og takkebøn.

SalmeSkriftlæsning

*

Prædikentekst - som regel en evangelietekst.

PrædikenStilhed


1-2 min. stilhed til eftertanke og personlig bøn.

SalmeNadver


Se nadverliturgien nedenfor. Kan udeladees.

Salme

Bøn


Forbøn for verden (evt. for enkeltpersoner) og for menighedens virke

Salme

(*)

Udgangsord

*

Kort afsluttende skriftlæsning. Kan udelades.

Velsignelse

*

Den aronitiske eller den apostolske velsignelse.

Amen

*

Synges. Præsten må gerne gøre korstegn.

PostludiumMeddelelser

Bekendtgørelse af arrangementer frem til og med næste gudstjeneste

Hvis prædikanten er gæst, vil der være en lokal gudstjenesteleder, som varetager gudstjenesteindledningen (til og med velkomst) samt meddelelser. Gæsteprædikanten varetager resten af liturgien, hvis ikke andet er aftalt.

Liturgien er ikke mere fast, end at den kan fraviges, når det indholdsmæssigt giver mening.


Hent liturgien med kommentarer til udprintning her (PDF-fil)


Hent liturgien til viderebearbejdning her (docx-fil)


Til rådighed er Baptisternes Salmebog 1989,

                     og 100 salmer - et salmebogstillæg, 2017.


PowerPoint-projektor er til rådighed.


Se i øvrigt www.liturgi.dk.


NADVERLITURGI


Under salmen før nadveren sættes prædikepulten ned under bordet.

Ved bordet tager præsten plads i "vinduessiden", nadvertjeneren i "orgelsiden".

Fredshilsen 1)

( * )

Enten:

Præsten siger fx: "Vel mødt ved Herrens bord. Her tager Jesus imod os som sine brødre og søstre. Vi vil også tage imod hinanden. Lad os rejse os og ønske hinanden Guds fred."

Menigheden rejser sig, man giver de omkringstående hånd med ønsket "Guds fred."

Eller:

Præsten siger: "Vel mødt ved Herrens bord. Må Guds fred, som overgår al forstand, bevare vore hjerter og tanker i Kristus Jesus." (Jfr. Fil. 4,7)

Fadervor 1)

*


Helligsang 1)

*

Se nedenfor 3)

Nadvertekst

*

Som regel 1. Kor. 11,23-26.

Takkebøn


Præsten siger fx: "Brødet, som vi bryder er fællesskab med Kristi legeme. Velsignelsen bæger, som vi velsigner er fællesskab med Kristi blod. Lad os takke for brød og bæger.” (Jfr. 1. Kor. 10,16)

Nadvertjeneren beder en kort takkebøn for brødet og bægeret.

Brødsbrydelse


Brødet brydes i passende stykker (uden ord).

Uddeling 2)


Præsten rækker nadvertjeneren bægeret og tager selv brødet. Begge går frem foran nadverbordet.

Præsten siger: ”Kom, smag og se, at Herren er god.”

Menigheden går frem, modtager brødet og dypper det i bægeret.

Ved uddelingen siges til hver enkelt hhv.: ”Jesu Kristi legeme, givet for dig.” og ”Jesu Kristi blod, udgydt for dig.”

(Evt. spiller organinsten stille under uddelingen.)

Til sidst byder præsten nadvertjeneren brød og bæger og omvendt.

Afsluttende skriftord


Fx: 1. Kor. 11,26 eller Rom. 8,1-2+32. eller Jer. 31,33b-34.

eller Ez. 36,26-28.Nadvertjeneren forlader nadverbordet.

1) Fredshilsen, Fadervor og Helligsang kan udelades.

Hvis Fadervor udelades bedes bønnen som indgangsbøn.


2) Uddeling: Hvis præsten er alene om uddelingen (altså uden nadvertjener) beder han/hun selv takkebønnen. Ved uddelingen står han/hun med både brød og bæger.


3) Helligsang:


/:Hellig, hellig, hellig, hellig er Herren.:/

Hele jorden er fuld af hans herlighed, hellig er Herren.

Han, som var, og som er, og som kommer, hellig her Herren.


Nådig, nådig, Herre, forbarm dig.

Nådig, nådig, Kristus, forbarm dig.

O Guds lam, som har båret verdens synd, Herre, forbarm dig.

Du er livets kilde og livets brød, Kristus, forbarm dig.


Amen, amen, amen, amen.

   

(Sangen findes på PowerPoint.          Hør melodien. )


Eller: salme nr. 2. v. 4. Hellig, hellig, hellig.

Eller: salme nr. 573: Hellig, hellig, hellig.